CERTYFIKAT FORS dla Heavy Duty Cargo

certyfikat FORSCertyfikat FORSjest brytyjskim dokumentem wyznaczającym spełnienie standardów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, ekologii, a także usprawnień w organizacji przebiegu procesu transportowego. Głównym celem Organizacji FORS jest podniesienie poziomu jakości świadczonych usług w ramach działalności floty, zmniejszenie częstości występowania grzywien i innych opłat, uzyskanie większej świadomości branży oraz wskazania, które przedsiębiorstwa osiągają właściwe standardy.
Dodatkowo Certyfikat FORS pomaga operatorom flot kontrolować i koordynować pomiary zużycia paliwa/opon, wydajność swoich samochodów, jak i aktywność swoich pracowników.
Certyfikat FORS dotyczy operatorów, dysponujących takimi środkami transportu jak: pojazdy dostawcze, ciężarówki, minibusy, autokary i inne pojazdy, a także przedsiębiorstw, które korzystają usług w/w podmiotów.
Rozróżnia się trzy poziomy certyfikacji FORS, a mianowicie: Certyfikat FORS Brązowy, Srebrny i Złoty.
• Certyfikat FORS Brązowy - operator floty zgodne z wymaganiami, spełnił wszystkie normy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa załogi oraz dotyczące pojazdów i ich wyposażenia wzmacniającego bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu (rowerzyści, piesi).
• Certyfikat FORS Srebrny - operator floty spełnia wymagania dotyczące prowadzenia przedsiębiorstwa w sposób efektywny, poprzez prowadzanie regularnych szkoleń swoich pracowników, jak i ich udział w szkoleniach organizowanych przez Instytucję FORS w Wielkiej Brytanii. Operator floty  monitoruje zużycie paliwa/opon w pojazdach oraz optymalizuje ich zużycie dzięki analizie wyników, podnosi bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu (rowerzystów, pieszych) poprzez doposażenie środków transportu, którymi dysponuje w m. in. kamery i dodatkowe lusterka.
• Certyfikat FORS Złoty - operator floty aktywnie promuje standardy Organizacji FORS we własnym przedsiębiorstwie oraz w jego otoczeniu. Przedsiębiorca  promuje spełnione standardy z zakresu Brązowej i Srebrnej akredytacji oraz nadal aktywnie monitoruje  i wprowadza kolejne ulepszenia na podstawie wyników zebranych pomiarów (paliwo/opony/konserwacja/mandaty/grzywny). Operator floty stale podnosi kwalifikacje swoich pracowników w tym także kierowców poprzez wszelkie szkolenia, które w efekcie zdecydowanie podnoszą jakość świadczonych przez firmę usług.
Organizacja FORS zapewnia bogate wsparcie dla certyfikowanych operatorów flot, takie jak:
• szkolenia dla kierowców i menadżerów opracowane przez Organizacje FORS,
• porady na temat zarządzania wydajnością w firmie,
• stały nadzór organizacji nad standardami FORS bazującymi na bezpieczeństwie, wydajności i ochronie środowiska. FORS zapewnia również zniżki i rabaty u Partnerów Organizacji FORS, przy zakupie narzędzi bezpieczeństwa tj.: sygnały dźwiękowe, kamery, naklejki- służące minimalizowaniu ryzyka kolizji między swoimi pojazdami i niechronionymi użytkownikami dróg (rowerzyści, piesi).
 
space space space space
PL EN DE FR RU
  Infolinia
578 007 237
info@hdcargo.pl