Zgody Marketingowe » Administrator Danych Osobowych

HD Cargo Sp. z o. o. informuje, iż jest administratorem podanych danych osobowych.
HD Cargo Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi na ul. Pomorskiej 83/85 , na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) informuje, iż jest administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych. Dane te będą przetwarzane przez HD Cargo Sp. z o. o. w celu podjęcia przez firmę na Pana/Pani wniosek niezbędnych działań związanych z wykonywaniem czynności związanych z zakresem świadczonych usług HD Cargo Sp. z o. o. i zawieraniem umów, a także w celu marketingu własnych produktów i usług HD Cargo Sp. z o. o. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane przez HD Cargo Sp. z o. o. wyłącznie: podmiotom współpracującym z HD Cargo Sp. z o. o. na podstawie wewnętrznych umów ,jak również do Biura Informacji Kredytowej SA, systemu Bankowy Rejestr prowadzonego przez Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, w zakresie i celach określonych w ustawie Prawo bankowe) oraz podmiotom na rzecz których udzielił/a Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych - o ile taka zgoda została udzielona. HD Cargo Sp. z o. o. informuje o przysługującym Pani/Panu na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych prawie dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie czynności leżących w zakresie działań HD Cargo Sp. z o. o.
 
space space space space
PL EN DE FR RU
  Infolinia
578 007 237
info@hdcargo.pl